Filozofie řešení rozběhni-web

Dovolte, abychom vám představili naše řešení pro tvorbu provoz webových stránek, platformu rw v současné chvíli ve verzi 2.0. Tato platforma byla vyvinuta na základě požadavků trhu živnostníků, malých a středních společností. Na poli tvorby a provozu webových stránek se pohybujeme již od roku 2010 a během této doby jsme realizovali řadu projektů na míru tzv. na zelené louce. Začali jsme však vnímat a shromažďovat požadavky cílových zákazníků, jež měly velmi často společné jmenovatele.

 

  • Profesionalita, moderní a čistý design přizpůsobený na konkrétní požadavky a potřeby objednatele
  • Cena dostupná i malým firmám a podnikatelům
  • Rychlá realizace, nízké zatížení objednatele a poradenství ze strany zhotovitele
  • Nezávislost objednatele na dodavateli služeb pro případné úpravy, změny a rozvoj webu především
  • Možnost upravovat web jednoduše vlastními silami
  • Záruka udržování celého webu tak, aby nebylo třeba za čas celý web realizovat znovu.
  • Mít vedle sebe partnera pro dlouhodobou spolupráci
  • Mít kompletní přehled o statistikách webu

Vznik revoluční platformy rw

Tato kritéria se však v případě zákaznických řešení navzájem vylučovala. U řešení jednoduchých v podobě šablon naopak nebyla tato kritéria naplněna. Proto jsme během dvouletého vývoje vytvořili platformu rw. Webové stránky vytvořené a provozované na této platformě odpovídají identifikovaným nárokům v plné míře a jsou vhodné pro využití společnostmi či jednotlivci, kteří potřebují za dostupných cenových podmínek získat skutečně profesionální a reprezentativní webové řešení, které zohledňuje konkrétní specifika a požadavky objednatele, mít vedle sebe skutečně plnohodnotného partnera pro business, jež podporuje a rozvíjí technologicky platformu a zároveň však umožní nebýt závislý při změnách, úpravách a požadavcích pouze na dodavateli či drahé programátorské práci.

Rád bych probral možnosti spolupráce